Disclaimer

De inhoud van deze website is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat, kunnen fouten nooit geheel voorkomen worden. De op deze website vermelde artikelen en prijzen zijn daarom onder uitdrukkelijk voorbehoud van (prijs)wijzigingen, kennelijke fouten en uitverkocht.
Voor artikelen uit de webshop geldt altijd OP = OP.

Getoonde artikelen kunnen in kleur en/of motief afwijken van het origineel, houdt u hier a.u.b. rekening mee. Om bovenstaande redenen kan nooit enig recht aan de inhoud van deze website worden ontleend.

Het is mogelijk dat deze website niet in alle browsers, op tablets en andere mobiele media op gelijke wijze wordt getoond. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden.

Op deze website rust het exclusieve eigendomsrecht van The Australian Shop. Het is daarom niet toegestaan enig onderdeel uit deze website te gebruiken of te kopiëren voor commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van rechthebbenden.

Ó The Australian Shop 2014